A A A A A

1 Sử Ký 3

19
Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam, Ha-na-nia. Chị em của họ là Sê-lô-mít.
Kinh Thánh 2015

19
Các con trai của Bê-đai-gia là Xê-ru-ba-bên và Si-mê-i. Các con trai Xê-ru-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia cùng em gái họ là Sê-lô-mít.
Kinh Thánh 2011

19
Các con của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Các con của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia; còn Sê-lô-mít là chị em của họ.
Kinh Thánh (VIE) 2010

19
Các con trai của Phê-đa-gia là:Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i.Các con trai của Xô-rô-ba-bên là:Mê-su-lam và Ha-na-nia;và Sê-lô-mi là chị em của chúng.
Kinh Thánh 2002

19
Các con ông Pơ-đa-gia là Dơ-rúp-ba-ven và Sim-y. Các con ông Dơ-rúp-ba-ven là Mơ-su-lam, Kha-nan-gia, bà Sơ-lô-mít, em gái các ông.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

19
Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia; còn Sê-lô-mít là chị em của chúng.
Kinh Thánh 1926