A A A A A

1 Sử Ký 3

13
A-cha, Ê-xê-chia, Ma-na-se,
Kinh Thánh 2015

13
Con trai Giô-tham là A-cha. Con trai A-cha là Ê-xê-chia. Con trai Ê-xê-chia là Ma-na-xe.
Kinh Thánh 2011

13
con của Giô-tham là A-cha, con của A-cha là Ê-xê-chia, con của Ê-xê-chia là Ma-na-se,
Kinh Thánh (VIE) 2010

13
con trai Giô-tham là A-cha,con trai A-cha là Ê-xê-chia,con trai Ê-xê-chia là Ma-na-se,
Kinh Thánh 2002

13
A-khát con ông ; Khít-ki-gia con ông ; Mơ-na-se con ông ;
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

13
con trai Giô-tham là A-cha, con trai A-cha là Ê-xê-chia, con trai Ê-xê-chia là Ma-na-se,
Kinh Thánh 1926