A A A A A

1 Sử Ký 3

12
A-ma-xia, A-xa-ria, Giô-tham,
Kinh Thánh 2015

12
Con trai Giô-ách là A-ma-xia. Con trai A-ma-xia là A-xa-ria. Con trai A-xa-ria là Giô-tham.
Kinh Thánh 2011

12
con của Giô-ách là A-ma-xia, con của A-ma-xia là A-xa-ria, con của A-xa-ria là Giô-tham,
Kinh Thánh (VIE) 2010

12
con trai Giô-ách là A-ma-xia,con trai A-ma-xia là A-xa-ria,con trai A-xa-ria là Giô-tham,
Kinh Thánh 2002

12
A-mát-gia-hu con ông ; A-dác-gia con ông ; Giô-tham con ông ;
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

12
con trai Giô-ách là A-ma-xia, con trai A-ma-xia là A-xa-ria, con trai A-xa-ria là Giô-tham,
Kinh Thánh 1926