A A A A A
1 Yuhanna 1
3
evet, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de ilân ediyoruz; ta ki, sizin de bizimle beraber müşareketiniz olsun; gerçek müşareketimiz de Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir;
İncil NTB 2018

3
Bizim müşareketimiz, Semavî Baba’yla ve semavî Oğlu İsa Mesih’ledir. Sizin de bizimle müşareketiniz olsun diye görüp işittiğimizi size bildiriyoruz.
İncil HADI 2017

3
Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba’yla ve Oğlu İsa Mesih’ledir.
İncil NTB 2009

3
Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Babayla ve Oğlu İsa Mesihledir.
İncil 1989