A A A A A
1 Petrus 2
8
ve “Sürçme taşı ve tökez kayası oldu.” Onlar kelâma itaat etmiyerek sürçerler; ve bunun için tayin olunmuşlardır.
İncil NTB 2018

8
“İnsanların takılıp sürçtükleri taş ve tökezledikleri kaya oldu.” Onlar Allah’ın kelâmını dinlemedikleri için sürçerler. Bu onlar için Allah’ın takdiridir.
İncil HADI 2017

8
İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, “Yapıcıların reddettiği taş Köşenin baş taşı,” “Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.” İmansızlar Tanrı’nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir.
İncil NTB 2009

8
***
İncil 1989