A A A A A
1 Petrus 2
3
ruhanî, hilesiz sütü özleyin, ta ki kurtuluş için onunla büyüyesiniz;
İncil NTB 2018

3
“Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız”.
İncil HADI 2017

3
Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız.
İncil NTB 2009

3
Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız.
İncil 1989