A A A A A
1 Yuhanna 1
8
Eğer günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız, ve bizde hakikat olmaz.
İncil NTB 2018

8
Günahımız yoktur dersek kendimizi kandırırız, hakikatten mahrum oluruz.
İncil HADI 2017

8
Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
İncil NTB 2009

8
Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
İncil 1989