A A A A A
1 Yuhanna 1
7
fakat kendisi nurda olduğu gibi, eğer nurda yürürsek, birbirimizle müşareketimiz olur, ve onun Oğlu İsanın kanı bizi her günahtan temizler.
İncil NTB 2018

7
Fakat Allah nurda olduğu gibi biz de nurda yürürsek birbirimizle müşareketimiz olur ve Allah’ın semavî Oğlu İsa Mesih’in kanı bizi her günahtan arındırır.
İncil HADI 2017

7
Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.
İncil NTB 2009

7
Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsanın kanı bizi her günahtan arındırır.
İncil 1989