A A A A A
1 Yuhanna 1
6
Eğer onunla müşareketimiz vardır diyor ve karanlıkta yürüyorsak, yalan söyliyoruz ve hakikati yapmıyoruz;
İncil NTB 2018

6
Allah’la müşareketimiz olduğunu söyler ama karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve hakikate uygun şekilde yaşamamış oluruz.
İncil HADI 2017

6
O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
İncil NTB 2009

6
Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
İncil 1989