A A A A A
1 Yuhanna 1
5
Ondan işittiğimiz ve size ilân etmekte olduğumuz haber şudur ki Allah nurdur ve onda hiç karanlık yoktur.
İncil NTB 2018

5
İsa Mesih’ten işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur: Allah nurdur, O’nda karanlığın zerresi yoktur.
İncil HADI 2017

5
Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.
İncil NTB 2009

5
Mesihten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur.
İncil 1989