A A A A A
1 Yuhanna 1
2
(ve hayat izhar olundu, ve gördük, ve şehadet ediyoruz, ve Babanın nezdinde olup bize izhar olunan hayatı, ebedî hayatı, size ilân ediyoruz),
İncil NTB 2018

2
Çünkü Hayat Olan açıkça göründü. O’nu gördük ve O’na şahitlik ediyoruz. Semavî Baba’nın nezdinde olup bize gösterilmiş olan Ebedî Hayat’ı ilan ediyoruz.
İncil HADI 2017

2
Yaşam açıkça göründü, O’nu gördük ve O’na tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size duyuruyoruz.
İncil NTB 2009

2
Yaşam açıkça göründü, Onu gördük ve Ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşamı size duyuruyoruz.
İncil 1989