A A A A A
1 Yuhanna 1
10
Eğer günah işlemedik dersek, onu yalancı ederiz, ve bizde onun kelâmı olmaz.
İncil NTB 2018

10
Günah işlemedik dersek Allah’ı yalancı durumuna düşürmüş, Allah’ın kelâmından mahrum oluruz.
İncil HADI 2017

10
Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O’nun sözü içimizde olmaz.
İncil NTB 2009

10
Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.
İncil 1989