A A A A A
1 Petrus 3
6
nitekim Sara İbrahime, efendi çağırarak ona itaat etti; siz de iyilik ederek ve hiç bir dehşetten korkmıyarak onun çocukları olursunuz.
İncil NTB 2018

6
Mesela Sara, kocası İbrahim’e itaat ederdi, ona “Efendim” diye hitap ederdi. Siz de hiçbir tehditten yılmadan iyi olanı yapın. O zaman Sara’nın kızları olursunuz.
İncil HADI 2017

6
Örneğin Sara İbrahim’i “Efendim” diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız, siz de Sara’nın çocukları olursunuz.
İncil NTB 2009

6
Örneğin Sara İbrahimi Efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız, siz de Saranın çocukları olursunuz.
İncil 1989