A A A A A
1 Petrus 3
5
Çünkü bir vakitler Allaha ümit bağlıyan mukaddes kadınlar da kendi kocalarına tâbi olarak kendilerini böyle süslerlerdi;
İncil NTB 2018

5
Eski çağlarda hayatlarını Allah’a vakfetmiş ve umutlarını O’na bağlamış kadınlar böyleydi. Ruhani güzelliğe önem verirlerdi. Aynı zamanda kocalarına tâbiydiler.
İncil HADI 2017

5
Çünkü geçmişte umudunu Tanrı’ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi.
İncil NTB 2009

5
Çünkü geçmişte umudunu Tanrıya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi.
İncil 1989