A A A A A
1 Petrus 2
1
İMDİ her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak,
2
eğer Rabbin lâtif olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar gibi,
3
ruhanî, hilesiz sütü özleyin, ta ki kurtuluş için onunla büyüyesiniz;
İncil NTB 2018

1
Bu sebeple artık her türlü kötülükten, hileden, ikiyüzlülükten, kıskançlıktan, iftiradan uzak durun.
2
Yeni doğmuş bebekler gibi olun. Onlar nasıl sütü özlerse siz de Allah’ın kelâmını öyle özleyin. Allah’ın kelâmı katıksız süte benzer. Onunla beslenin ki, büyüyüp kurtuluşa eresiniz.
3
“Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız”.
İncil HADI 2017

1
Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın.
2
Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.
3
Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız.
İncil NTB 2009

1
Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın.
2
Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.
3
Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız.
İncil 1989