A A A A A
1 Petrus 1
4
ve sizin için göklerde saklanılmış olan bir mirasa, yeniden tevlit etti;
İncil NTB 2018

4
Bu umut, Allah’ın semada size tahsis ettiği mirastan ibarettir. Bu miras ne çürür, ne lekelenir, ne de solar.
İncil HADI 2017

4
Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.
İncil NTB 2009

4
***
İncil 1989