A A A A A
1 Petrus 1
23
Allahın diri ve baki sözü vasıtası ile yeniden tevlit edilmiş olarak yürekten birbirinizi ziyadesile sevin.
İncil NTB 2018

23
Çünkü ruhen yeniden doğdunuz. Bu doğuş, ölümlü bir tohum değil, ölümsüz bir tohum neticesinde oldu. O tohum da Allah’ın hayat veren ve ebediyen geçerli olan kelâmıdır.
İncil HADI 2017

23
Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.
İncil NTB 2009

23
Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrının diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.
İncil 1989