A A A A A
1 Petrus 1
16
zira yazılmıştır: “Mukaddes olacaksınız, çünkü ben mukaddesim.”
İncil NTB 2018

16
Nitekim Allah Tevrat’ta şöyle emrediyor: “Ben pak olduğum gibi siz de pak olun.”
İncil HADI 2017

16
Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”
İncil NTB 2009

16
Nitekim şöyle yazılmıştır: Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.
İncil 1989