A A A A A
Yakup 1
1
ALLAHIN ve Rab İsa Mesihin kulu Yakub, dağılmış olan on iki sıpta selâm eder.
2
Ey kardeşlerim, ne zaman çeşit çeşit tecrübelere düşerseniz,
3
imanınızın imtihanı sabır hasıl ettiğini bilerek, bunu tam bir sevinç sayın.
İncil NTB 2018

1
Allah’ın ve Efendimiz İsa Mesih’in kulu ben Yakub, İsrail’in on iki aşireti gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış olan müminlere selam ederim.
2
Ey mümin kardeşlerim, çeşitli zorluklarla karşılaştığınızda sevinin.
3
Bilin ki, imanınızın bu şekilde imtihan edilmesi dayanma gücünüzü artıracaktır.
İncil HADI 2017

1
Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in kulu ben Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam ederim.
2
Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.
3
Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.
İncil NTB 2009

1
Tanrının ve Rab İsa Mesihin kulu ben Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam ederim.
2
Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.
3
Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.
İncil 1989