A A A A A
1 Selanikliler 4
8
İmdi reddeden, insanı değil, ancak size kendi Ruhülkudüsünü veren Allahı reddeder.
İncil NTB 2018

8
Bu talimi reddeden kişi insanı değil, Mukaddes Ruhu’nu size veren Allah’ı reddetmiş olur.
İncil HADI 2017

8
Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size Kutsal Ruhu’nu veren Tanrı’yı reddetmiş olur.
İncil NTB 2009

8
Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size Kutsal Ruhunu veren Tanrıyı reddetmiş olur.
İncil 1989