A A A A A
1 Selanikliler 3
9
Çünkü Allahımızın huzurunda sizin için sevindiğimiz bütün sevince karşı, sizin hakkınızda Allaha ne şükran ödiyebiliriz?
İncil NTB 2018

9
Sayenizde Allahımız’ın huzurunda büyük sevinç duyduk. Sizin için Allah’a ne kadar şükretsek azdır.
İncil HADI 2017

9
Tanrımız’ın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımız’a sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz?
İncil NTB 2009

9
Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz?
İncil 1989