A A A A A
1 Selanikliler 3
7
ey kardeşler, bundan dolayı sizin hakkınızda, bütün zaruret ve sıkıntımız içinde imanınızla teselli olunduk;
İncil NTB 2018

7
Ey mümin kardeşlerim, bütün dert ve sıkıntılarımıza rağmen imanınızla ilgili haberler bize teselli oldu.
İncil HADI 2017

7
Bu nedenle kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız arasında, imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk.
İncil NTB 2009

7
Bu nedenle kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız arasında, imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk.
İncil 1989