A A A A A
1 Selanikliler 3
12
ve bizim size sevgimiz olduğu gibi, birbirinize ve bütün insanlara sevgide Rab sizi büyütsün ve artırsın;
İncil NTB 2018

12
Rab birbirinize ve herkese olan sevginizi daha da büyütsün. Sizi sevdiğimiz gibi, herkesi sevmeniz için dua ediyoruz.
İncil HADI 2017

12
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın!
İncil NTB 2009

12
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın!
İncil 1989