A A A A A
Efesliler 5
9
(çünkü nurun meyvası bütün iyilik ve salâh ve hakikattedir),
İncil NTB 2018

9
Çünkü ışığın ürünü her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattir.
İncil HADI 2017

9
Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.
İncil NTB 2009

9
Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.
İncil 1989