A A A A A
Efesliler 5
17
Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.
İncil NTB 2018

17
Akılsızlık etmeyin; Rab’bin sizden ne istediğini anlayın.
İncil HADI 2017

17
Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın.
İncil NTB 2009

17
Bunun için akılsız olmayın, Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın.
İncil 1989