A A A A A
Efesliler 5
11
ve karanlığın semeresiz işlerine iştirak etmeyin, fakat daha ziyade onları tevbih edin;
İncil NTB 2018

11
Karanlık ve faydasız amellere katılmayın; aksine bunları ifşa edin.
İncil HADI 2017

11
Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.
İncil NTB 2009

11
Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.
İncil 1989