A A A A A
Efesliler 5
10
Rabbe makbul olan şey nedir, onu temyiz ederek nurun çocukları gibi yürüyün;
İncil NTB 2018

10
Rab’bi neyin hoşnut edeceğini ayırt etmeye çalışın.
İncil HADI 2017

10
Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.
İncil NTB 2009

10
Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.
İncil 1989