A A A A A
Efesliler 4
24
ve salâhta ve hakikat kudsiyetinde Allaha göre yaratılan yeni adamı giyin.
İncil NTB 2018

24
Allah sizi kendisine benzemek üzere yarattı; bu sebeple yeni tabiatı kuşanmalısınız. Böylece hakikaten sâlih ve Allah’a vakfolmuş kişiler olursunuz.
İncil HADI 2017

24
gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.
İncil NTB 2009

24
gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrıya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.
İncil 1989