A A A A A
Efesliler 4
21
eğer hakikat İsada olduğu gibi onu işittinizse, ve onda öğretildinizse,
İncil NTB 2018

21
O’nun sözünü dinlediğinizden, O’nun yolunda eğitildiğinizden şüphem yoktur. Nitekim hak yolu İsa’dadır.
İncil HADI 2017

21
Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz.
İncil NTB 2009

21
Kuşkusuz İsanın sesini duydunuz, Ondaki gerçeğe uygun olarak Onun yolunda eğitildiniz.
İncil 1989