A A A A A
สุภาษิต ๒๗
บาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

บาดแผลที่เพื่อนทำก็ยังน่าเชื่อถือ แต่จูบของศัตรูก็พร่ำเพรื่อไม่จริงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

บาดแผล​ที่​เกิด​จาก​เพื่อน ก็​มา​จาก​ความ​ตั้งใจ​ที่​ดี แต่​รอย​จูบ​มากมาย​ของ​ศัตรูนั้น ก็​ไม่​จริงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บาดแผลที่มิตรทำก็สุจริต แต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บาดแผลที่มิตรทำก็สุจริต แต่การจุบของศัตรูนั้นก็หลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บาดแผล ที่ มิตร ทำ ก็ สุจริต แต่ การ จุบ ของ ศัตรู นั้น ก็ หลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok