A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๑
เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงสำหรับทองคำ ส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคำยกย่องที่เขาได้รับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ ส่วนคนเราพิสูจน์ได้ด้วยคำยกย่องชมเชยของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เบ้า​หลอม​ทำ​ให้​รู้​ธาตุแท้​ของ​เงิน เตา​หลอม​ทำ​ให้​รู้​ธาตุแท้​ของ​ทอง คำ​สรรเสริญ​ทำ​ให้​รู้​ธาตุแท้​ของ​คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
เบ้ามีไว้สำหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ คำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
เบ้ามีไว้สำหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ คำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
เบ้า มี ไว้ สำหรับ เงิน เตา ถลุง มี ไว้ สำหรับ ทองคำ คำ สรรเสริญ ของ คน จะ พิสูจน์ คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok