A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๓
จงริบเสื้อผ้าของผู้ที่ค้ำประกันให้คนอื่น และจงยึดมันไว้ เมื่อเขาประกันให้หญิงต่างด้าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
จงยึดเสื้อผ้าของผู้ที่ค้ำประกันให้แก่คนแปลกหน้า ยึดไว้เป็นมัดจำ เมื่อเขาประกันให้หญิงเสเพล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
หาก​เขา​มา​ค้ำ​ประกัน​ให้​กับ​คน​แปลกหน้า ให้​ยึด​เสื้อผ้า​ของ​เขา​เป็น​เครื่องมัดจำ หาก​เขา​ค้ำ​ประกัน​ให้​กับ​คน​ต่างด้าว ก็​ให้​ยึด​เครื่องประกัน​ของ​เขาไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไว้ เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไว้ เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
จง ยึด เสื้อ ผ้า ของ เขา ไว้ เมื่อ เขา เป็น ประกัน ให้ คน อื่น และ ยึด ตัว เขา ไว้ เมื่อ เขา รับประกัน หญิง ต่างด้าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok