A A A A A
สุภาษิต ๑๒
ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม แต่การชี้แนะของคนอธรรมนั้นหลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แผนการของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม ส่วนคำแนะนำของคนชั่วนั้นหลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แรงจูงใจ​ของ​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​ล้วนแต่​ถูกต้อง แต่​คำแนะนำ​ของ​คนชั่วนั้น​ก็​หลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม แต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม แต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นหลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ คิด ของ คน ชอบธรรม นั้น ยุติธรรม แต่ คำ หารือ ของ คน ชั่ว ร้าย นั้น หลอกลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok