A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
คือ คนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่เขาตรากตรำไม่หยุด ตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่ง เขาไม่เคยคิดว่า “ข้าตรากตรำและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกัน?” นี่ก็อนิจจังด้วยและเป็นเรื่องสามานย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนหนึ่งที่อยู่ตามลำพัง ไม่มีลูก ไม่มีพี่น้อง เขาตรากตรำไม่จบสิ้น ถึงอย่างนั้นตาของเขาก็ไม่พึงพอใจกับทรัพย์สมบัติที่ตนมี เขาถามตนเองว่า “ฉันจะตรากตรำไปเพื่อใคร และฉันจะทำตัวอดอยากปากแห้งไปทำไม?” นี่ก็อนิจจัง เป็นเรื่องน่าสังเวช!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​ชาย​คนหนึ่ง อยู่​ตัว​คนเดียว​ไม่มี​แม้แต่​ลูก หรือ​พี่น้อง เขา​ทำงาน​หนัก​อย่าง​ไม่​หยุดหย่อน และ​ใน​เรื่อง​ความ​ร่ำรวย​นั้น ตา​ของเขา​ก็​ไม่รู้จัก​พอ เขา​ไม่เคย​หยุด​เพื่อ​ถาม​ตัวเอง​เลย​ว่า จะ​ทำงาน​หนัก​ไป​เพื่อ​ใคร และ​ที่​ไม่ยอม​หา​ความสุข​ใส่ตัว​นี้ มัน​เพื่อ​ใครกัน นี่​ก็​เป็น​สิ่ง​ที่​ไม่เที่ยง​เหมือนกัน และ​เป็น​การ​หมกมุ่น​อย่าง​ร้ายกาจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คือ คนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่เขาทำการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่ง เขาไม่เคยคิดว่า “ข้าตรากตรำทำงานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ใด” นี่ก็อนิจจังด้วยและเป็นเรื่องสามานย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คือ คนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่เขาทำการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่ง เขาไม่เคยคิดว่า "ข้าตรากตรำทำงานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ใด" นี่ก็อนิจจังด้วย และเป็นเรื่องสามานย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คือ คน หนึ่ง อยู่ตัว คน เดียว ไม่ มีค น อื่น ไม่ มี บุตร หรือ พี่น้อง แต่ เขา ทำ การ งาน ไม่ หยุดหย่อน ตาขอ ง เขา ไม่ เคย อิ่ม ความ มั่งคั่ง เขา ไม่ เคย คิด ว่า " ข้า ตรากตรำ ทำ งาน และ ตัว ข้า อด ๆ อยาก ๆ เพื่อ ผู้ ใด " นี่ ก็ อนิจจัง ด้วย และ เป็น เรื่อง สามานย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok