A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๗
คนที่รักความบันเทิงจะเป็นคนจน คนที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ผู้ที่รักความสนุกสนานจะยากจน ผู้ที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันมะกอกจะไม่มีวันร่ำรวย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
คน​รัก​ความ​สนุก​สนาน​จะ​ยากจน คน​ที่รัก​เหล้าองุ่น​และ​อาหาร​แพงๆ​จะ​ไม่​รวย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
บุคคลที่รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน บุคคลที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมัน จะไม่มั่งคั่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
บุคคลที่รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน บุคคลที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
บุคคล ที่รัก ความ เพลิดเพลิน จะ เป็น คน ยากจน บุคคล ที่รัก เหล้า องุ่น และ น้ำมัน จะ ไม่ มั่งคั่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok