A A A A A
สุภาษิต ๑๓
๑๘
ความยากจนและความอัปยศมาถึงคนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอน แต่คนที่สนใจคำตักเตือนจะได้รับเกียรติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
ผู้ที่ไม่ใส่ใจคำสั่งสอนจะยากจนและอับอาย แต่ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนจะได้รับเกียรติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
คน​ที่​ไม่​สนใจ​คำ​ตักเตือน จะ​ยากจน​และ​เสียหน้า แต่​คน​ที่​ยอมรับ​คำ​ตักเตือน จะ​เป็น​ที่​นับถือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อ คำเตือนสติ แต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอน แต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
ความ ยากจน และ ความ อดสู มา ถึง บุคคล ที่ เพิกเฉย ต่อ คำสั่ง สอน แต่ บุคคล ที่ สนใจ คำ ตักเตือน ก็ได้ รับ เกียรติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok