A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๓๓
บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหง บางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกกระทำเช่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๓
บางครั้งท่านถูกประจานให้ได้อายและถูกข่มเหง บางทีท่านก็ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ที่ถูกเขาทำเช่นนั้นด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๓
บางครั้ง​คุณ​ก็​ถูก​ประจาน​ให้​ขายหน้า​และ​คน​ดูถูก​ข่มเหง บางครั้ง​คุณ​ก็​ช่วยเหลือ​คนอื่น​ที่​ถูก​ข่มเหง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๓
บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหง บางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๓
บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหง บางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๓
บางที ท่าน ก็ ถูก ประจาน ให้ อับอาย ขายหน้า และ ถูก ข่มเหง บางที ท่าน ก็ ร่วม ทุกข์ กับ คน ที่ ถูก ข่มเหง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok