A A A A A
ทิตัส ๒
ส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในทำนองเดียวกันพึงให้กำลังใจบรรดาชายหนุ่มให้รู้จักควบคุมตนเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พวก​คน​หนุ่มๆ​ก็​เหมือน​กัน ตักเตือน​เขา​ให้​เป็น​คน​สุขุม​รอบคอบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ส่วน ผู้ชาย หนุ่ม ก็ เหมือน กัน จง เตือน เขา ให้ ใช้ สติสัมปชัญญะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok