A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๒๐
ทิโมธีเอ๋ย จงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมาย จงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลา และการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
ทิโมธีเอ๋ย จงพิทักษ์รักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมาย จงหลีกหนีจากการพูดคุยอันไร้สาระ และความคิดขัดแย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
ทิโมธี​เอ๋ย รักษา​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ได้​ฝาก​ไว้​กับ​คุณ​ให้​ดี อยู่​ห่างจาก​การ​พูด​ไร้สาระ และ​หลีกเลี่ยง​การ​โต้เถียง​ใน​เรื่อง​ที่​คน​เข้าใจ​ผิด​เรียก​ว่า​เป็น “ความรู้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
ทิโมธีเอ๋ย สิ่งที่เราบอกท่านแล้วนั้น จงรักษาให้ดี จงละเว้นการพูดที่ไร้สาระ และการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
โอ ทิโมธีเอ๋ย สิ่งที่เราฝากไว้กับท่านจงรักษาให้ดี จงละเว้นคำพูดที่หมิ่นประมาทและไร้ประโยชน์ และการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
โอ ทิโมธีเอ๋ย จง รักษา สิ่ง ที่ ได้ ฝาก ไว้ กับ ความ ไว้ วางใจ ของ ท่าน จง หลีก เลี่ยง คำ พูด ที่ ลบหลู่ และ ไร้ ประโยชน์ และ การ คัดค้าน ของ สิ่ง ที่ เรียก กัน อย่าง ผิด ๆ ว่าเป็น ศาสตร์ ความ รู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok