A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
๑๖
จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้ว ท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่าน และทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิด จงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าทำเช่นนั้นแล้วท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ให้​ระมัด​ระวัง​ชีวิต​และ​คำสอน​ของ​คุณ​ให้​ดี ยึด​เรื่อง​เหล่านี้​ไว้​ให้​มั่น เพราะ​ถ้า​ทำ​อย่าง​นี้ คุณ​ก็​จะ​ช่วย​ทั้ง​ตัว​คุณ​เอง​และ​คน​ที่​ฟัง​คุณ​ให้​รอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
จงระวังตัวท่านและคำสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
จง ระวัง ตัว ท่าน และ คำ สอน ของ ท่าน จง ยึด ข้อ ที่ กล่าว นี้ ให้ มั่น เพราะ เมื่อ กระทำ ดังนั้น ท่าน จะ ช่วย ทั้ง ตัว ท่าน เอง และ คน ทั้งปวง ที่ ฟัง ท่าน ให้ รอด ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok