A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
พวกมัคนายกก็เหมือนกัน จะต้องเป็นคนน่านับถือ ไม่เป็นคนพูดจากลับกลอก ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ฝ่ายมัคนายกก็เช่นกัน ควรเป็นคนที่น่านับถือ จริงใจ ไม่ขี้เหล้าเมายา ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ซื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผู้รับใช้​พิเศษ ​ก็​เหมือน​กัน จะ​ต้อง​เป็น​คน​ที่​น่า​นับถือ ไม่​หน้าไหว้​หลังหลอก ไม่​ขี้เหล้า ไม่​โลภ​เงิน​ทอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มเหล้าองุ่นมาก ไม่เป็นคนโลภมักได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คุณสมบัติ ของ ผู้ ช่วย ฝ่าย ผู้ ช่วย นั้น ก็ เช่น เดียวกัน คือ ต้อง เป็น คน สง่า ผ่าเผย ไม่ เป็น คน สอง ลิ้น ไม่ สนใจ เหล้า องุ่น มาก ไม่ เป็น คน โลภ มักได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok