A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอ และศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาดน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงสวมเสื้อผ้าสีขาวเสมอและชโลมศีรษะด้วยน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใส่​เสื้อผ้า​เหมือน​เตรียม​พร้อม​จะ​ไป​งาน​รื่นเริง​เสมอ​และ​ใส่​น้ำหอม​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ำมันที่ศีรษะ ของเจ้าก็อย่าให้ขาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอ และน้ำมันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง ให้ เสื้อ ผ้า ของ เจ้าขา วอ ยู่ เสมอ และ น้ำมัน ที่ ศีรษะ ของ เจ้า ก็ อย่า ให้ ขาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok