A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์เพื่อเห็นแก่คำปฏิญาณของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงเชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์ เพราะท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระเจ้าแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เรา​ขอ​บอก​ว่า ให้​ทำ​ตาม​คำสั่ง​ของ​กษัตริย์​เหมือน​กับ​ที่​เจ้า​ทำ​ตาม​คำ​สาบาน​ที่​ให้​กับ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์และที่เกี่ยวข้องกับ คำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้น อย่าเพิกเฉยเสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าแนะนำว่า จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์ และที่เกี่ยวข้องกับคำปฏิญาณต่อพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า แนะนำ ว่า จง ถือ รักษา พระ บัญชา ของ กษัตริย์ และ ที่ เกี่ยวข้อง กับ คำ ปฏิญาณ ต่อ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok