A A A A A
ปัญญาจารย์ ๗
๒๕
ข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับมาเรียนรู้ สำรวจและแสวงหาปัญญา และต้นเหตุของสิ่งต่างๆ และเรียนรู้ความอธรรม ความโง่ ความเขลา และความบ้าบอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ข้าพเจ้าจึงมุ่งหาความเข้าใจ พินิจพิเคราะห์และเสาะหาสติปัญญากับมูลเหตุของสิ่งต่างๆ และพยายามเข้าใจความโง่เขลาของความชั่ว และความบ้าบอของความโฉดเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
เรา​ตั้งใจ​ที่​จะ​เรียนรู้ ตรวจสอบ​และ​แสวงหา​สติปัญญา​และ​เหตุผล และ​เรา​ตั้งใจ​ที่​จะ​เรียนรู้​ว่า​ความ​ชั่วร้าย​เป็น​เรื่อง​โง่​บัดซบ และ​ความ​โง่เขลา​เป็น​เรื่อง​บ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียนรู้และเสาะกับแสวงหา สติปัญญา และมูลเหตุของสิ่งต่างๆ เพื่อให้รู้ว่าความอธรรมเป็นความเขลา และความเขลาเป็นความบ้าบอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียนรู้และเสาะกับแสวงหาสติปัญญา และมูลเหตุของสิ่งต่างๆ เพื่อให้รู้ความชั่วร้ายแห่งความเขลา คือความเขลาและความบ้าบอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ใจ ข้าพเจ้า หวน กลับ มา เรียน รู้ และ เสาะ แสวง หาส ติ ปัญญา และ มูล เหตุ ของ สิ่ง ต่างๆ เพื่อให้ รู้ความ ชั่ว ร้าย แห่ง ความ เขลา คือ ความ เขลา และ ความ บ้า บอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok