A A A A A
ปัญญาจารย์ ๔
๑๒
และถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้ คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ตัวคนเดียวอาจถูกปราบลง สองคนปกป้องกันได้ เชือกสามเกลียวย่อมไม่ขาดง่ายๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
คน​ที่​อยู่​คนเดียว​อาจจะ​ถูก​รังแก แต่​ถ้า​อยู่​ด้วยกัน​สองคน​ก็​สามารถ​ป้องกัน​ตัวเอง​ได้ เชือก​สามเส้น​ที่​มัด​เป็น​เกลียว​เข้า​ด้วยกัน​นั้น​ไม่​สามารถ​ดึง​ให้​ขาด​จากกัน​ได้​ง่ายๆ​หรอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนคงสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
แม้ คน หนึ่ง สู้ คน เดียว ได้ สอง คน จะ สู้ เขา ได้ แน่ เชือก สาม เกลียว จะ ขาด ง่าย ก็ หามิได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok