A A A A A
สุภาษิต ๙
“มาเถอะ มารับประทานขนมปังของฉัน และดื่มเหล้าองุ่นที่ฉันได้ผสม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“เชิญมารับประทานอาหาร และดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ผสมไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“มาสิ มา​กิน​อาหาร​ของ​ฉัน และ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​ที่​ฉัน​ได้​ผสม​ไว้​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ประสม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ประสม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" มา เถอะ มา รับประทาน ขนมปัง ของ เรา และ ดื่ม น้ำ องุ่น ที่ เรา ได้ ประสม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok