A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๔
นางนั่งที่ประตูบ้านของนาง บนที่นั่งตามที่สูงของเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
นางนั่งอยู่ที่ประตูบ้าน หรือในที่สูงของเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
เธอ​นั่ง​อยู่​ที่​ตรง​ประตู​บ้าน​ของ​เธอ บน​ที่​นั่ง​ที่​ตั้ง​อยู่​บน​จุด​ที่​สูงสุด​ของ​เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
นางนั่งที่ประตูเรือนของนาง และ ณ ที่สูงในเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
เพราะนางนั่งที่ประตูเรือนของนาง และ ณ ที่นั่งสูงในเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
เพราะ นาง นั่ง ที่ ประตู เรือน ของ นาง และ ณ ที่นั่ง สูง ใน เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok