A A A A A
สุภาษิต ๙
๑๓
หญิงโง่นั้น ส่งเสียงเอ็ดอึง นางเบาปัญญาและไม่รู้อะไรเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่า “โง่” ชอบพูดพล่าม นางไร้ระเบียบวินัยและไม่รู้อะไรเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ความโง่เขลา​ส่งเสียง​เอะอะ เธอ​อ่อน​ต่อ​โลก และ​ไม่​รู้​อะไร​เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางปล่อยตัวและไม่รู้จักอาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางเซ่อและไม่รู้อะไรเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
หญิง โง่ นั้น เสียง เอ็ดอึง นาง เซ่อ และ ไม่ รู้ อะไร เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok