A A A A A
สุภาษิต ๗
เขากำลังผ่านไปตามถนนใกล้หัวมุมไปบ้านของนาง เขาเดินไปทางบ้านของนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาเดินไปตามถนนแถวบ้านของนาง เดินไปตามทางสู่บ้านของนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เขา​กำลัง​เดิน​ไป​ตาม​ถนน และ​มา​ใกล้​มุม​ถนน​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​บ้าน​ของ​หญิง​คนหนึ่ง เขา​เลี้ยว​ไป​ตาม​ถนน​ที่​ผ่าน​บ้าน​ของ​หญิง​คนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนาง เดินตามถนนซึ่งไปบ้านนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนาง เดินตามถนนซึ่งไปบ้านนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ผ่าน ไป ตาม ถนน ใกล้ ทาง แยก ไป บ้าน ของ นาง เดิน ตาม ถนน ซึ่ง ไป บ้าน นาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok