A A A A A
สุภาษิต ๗
เพื่อสองสิ่งนี้จะปกป้องเจ้าไว้จากหญิงแพศยา จากหญิงสำส่อนที่พูดจาพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สิ่งเหล่านี้จะคุ้มกันเจ้าจากหญิงแพศยา จากคำออดอ้อนเย้ายวนของหญิงเสเพล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พวก​มัน​จะ​ช่วย​ป้องกัน​เจ้า​จาก​เมีย​ของ​คนอื่น และ​ช่วย​ให้​เจ้า​รอดพ้น​จาก​หญิง​เล่นชู้ ที่​พูด​ยั่วยวน​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพื่อ ปัญญา นี้ จะ พิทักษ์ เจ้า ไว้ ให้ พ้น จาก หญิง ชั่ว จาก หญิง สัญจร ที่ พูด จา พะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok